Microbiology Applications


TK004

THB 690 ฿ 690
THB 345 ฿ 345 -50%

TM360

THB 1,890 ฿ 1,890
THB 945 ฿ 945 -50%

TM544

THB 2,090 ฿ 2,090
THB 1,045 ฿ 1,045 -50%

TM341

THB 1,750 ฿ 1,750
THB 875 ฿ 875 -50%

TM239

THB 2,390 ฿ 2,390
THB 1,195 ฿ 1,195 -50%

TM1898

THB 1,850 ฿ 1,850
THB 925 ฿ 925 -50%

TM352

THB 2,090 ฿ 2,090
THB 1,045 ฿ 1,045 -50%

TM344

THB 1,850 ฿ 1,850
THB 925 ฿ 925 -50%

TM511

THB 1,950 ฿ 1,950
THB 975 ฿ 975 -50%

TM1224

THB 3,890 ฿ 3,890
THB 1,945 ฿ 1,945 -50%

1224

THB 790 ฿ 790
THB 395 ฿ 395 -50%

TM331

THB 1,790 ฿ 1,790
THB 895 ฿ 895 -50%
Out of stock

1505

THB 1,250 ฿ 1,250
THB 625 ฿ 625 -50%

1506

THB 650 ฿ 650
THB 325 ฿ 325 -50%

1201

THB 2,590 ฿ 2,590
THB 1,295 ฿ 1,295 -50%

TM492

THB 2,050 ฿ 2,050
THB 1,025 ฿ 1,025 -50%

TM875

THB 2,450 ฿ 2,450
THB 1,225 ฿ 1,225 -50%

TMH103

THB 1,990 ฿ 1,990
THB 995 ฿ 995 -50%

TM1867

THB 2,390 ฿ 2,390
THB 1,195 ฿ 1,195 -50%

TM146

THB 2,190 ฿ 2,190
THB 1,095 ฿ 1,095 -50%

5FOA01

THB 1,450 ฿ 1,450

5ALA100

THB 136,850 ฿ 136,850

5ALA10

THB 15,690 ฿ 15,690

5ALA05

Specifications Assay (HPLC) ≥99% Melting range 148.2 – 149.6°C Loss on drying

THB 10,450 ฿ 10,450

5ALA01

Specifications Assay (HPLC) ≥99% Melting range 148.2 – 149.6°C Loss on drying

THB 2,850 ฿ 2,850

3AT100

Specifications Assay (TLC) ≥95% Melting range 152 – 153°C Loss on drying

THB 1,990 ฿ 1,990

3AT025

Assay (TLC) ≥95% Melting range 152 – 153°C Loss on drying

THB 790 ฿ 790

3AT010

Assay (TLC) ≥95% Melting range 152 – 153°C Loss on drying

THB 450 ฿ 450

AGA03

THB 3,990 ฿ 3,990
THB 3,192 ฿ 3,192 -20%

AGA02

THB 2,150 ฿ 2,150
THB 1,720 ฿ 1,720 -20%