ชุดตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยใช้ตัวอย่างสารคัดหลั่งจาก โพรงจมูกส่วนหน้า (Nasal Swab)  “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้”
 
 
วิธีการใช้งานชุดตรวจ

Promotion - Product Catalog

Our Suppliers

Our Products