บริการสังเคราะห์ไพรเมอร์ (Primer / Oligo Synthesis) โดย Macrogen

  แบบฟอร์มการสั่งสังเคราะห์ไพรเมอร์  DOWNLOAD HERE 

 

บริการหาลำดับ DNA (DNA Sequencing) โดย Macrogen

  แบบฟอร์มบริการหาลำดับ DNA DOWNLOAD HERE 

หมายเหตุ 

รอบการสั่งทุกวันพฤหัสของสัปดาห์

ระยะเวลาได้รับสินค้าไม่เกิน 7-10 วันทำการ