Accumax (India)

New

ADR

THB 7,550 ฿ 7,550
THB 6,590 ฿ 6,590 -13%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

AD

THB 6,550 ฿ 6,550
THB 5,590 ฿ 5,590 -15%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

PH01

AccumaxPipette Controller

THB 6,700 ฿ 6,700
THB 5,360 ฿ 5,360 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

AE-12

 
THB 23,350 ฿ 23,350

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

AE-8

 
THB 19,190 ฿ 19,190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SMA12

Accumax Smart® 12 Channel Micropipette

THB 12,000 ฿ 12,000
THB 9,900 ฿ 9,900 -18%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SMA8

AccumaxSmart® 8 Channel Micropipette

THB 10,100 ฿ 10,100
THB 8,900 ฿ 8,900 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MAP12

THB 11,690 ฿ 11,690
THB 8,900 ฿ 8,900 -24%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MAP8

Accumax PRO 8 Channel Micropipette

THB 8,350 ฿ 8,350
THB 6,900 ฿ 6,900 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

AJ-10

 
THB 450 ฿ 450

 

Pre-Order

AJ-100

THB 450 ฿ 450
Pre-Order

AJ-20

THB 450 ฿ 450
Pre-Order

AJ-25

THB 450 ฿ 450
Pre-Order

AE-CS-01

THB 2,090 ฿ 2,090
Pre-Order

AE-S-01

THB 950 ฿ 950
Pre-Order

AE-10

THB 15,850 ฿ 15,850
Pre-Order

AE-100

THB 15,850 ฿ 15,850
Pre-Order

AE-1000

THB 15,850 ฿ 15,850
Pre-Order

AE-200

THB 15,850 ฿ 15,850
Pre-Order

AE-5000

THB 15,850 ฿ 15,850

FAP-205

THB 1,450 ฿ 1,450
Pre-Order

FAP-10

THB 1,450 ฿ 1,450
Pre-Order

FAP-1000

THB 1,450 ฿ 1,450
Pre-Order

FAP-100

THB 1,450 ฿ 1,450
Pre-Order

FAP-10000

THB 1,850 ฿ 1,850
Pre-Order

FAP-20

THB 1,450 ฿ 1,450
Pre-Order

FAP-200

THB 1,450 ฿ 1,450
Pre-Order

FAP-2000

THB 1,850 ฿ 1,850
Pre-Order

FAP-25

THB 1,450 ฿ 1,450
Pre-Order

FAP-250

THB 1,450 ฿ 1,450