PROSPEC

 
 
เนื่องจากทางบริษัทกำลังมีการปรับปรุงฐานข้อมูลและราคาสินค้า ปี 2021
ทางเราจึงงดรับออเดอร์ทางเว็ปไซด์นี้ชั่วคราว ราคาที่แสดงอาจมูลค่าปรับ 5-10%   
หากท่านต้องการสอบถามราคาและสั่งซื้อ รบกวนติดต่อฝ่ายขาย
โทร 02-0777593 ต่อ 101, 098-8093038
Line ID: @Smartsci
 

cyt-317

Recombinant Human AITRL, His Tag

สินค้าหมด

cyt-076

Recombinant Human AITRL

สินค้าหมด

cyt-925

Recombinant Human AITR

สินค้าหมด

cyt-007

Recombinant Human Allograft Inflammatory Factor 1 Like

สินค้าหมด

cyt-697

Recombinant Human Allograft Inflammatory Factor 1

สินค้าหมด

cyt-432

Recombinant Mouse Adiponectin Globular

สินค้าหมด

cyt-277

Recombinant Human Adiponectin Globular, His tag

สินค้าหมด

cyt-615

Recombinant Human Adiponectin Globular

สินค้าหมด

cyt-831

Recombinant Rat Adiponectin

สินค้าหมด

cyt-696

Recombinant Porcine Adiponectin glycosilated, HEK

สินค้าหมด

cyt-247

Recombinant Mouse Adiponectin Trimeric Form

สินค้าหมด

cyt-537

Recombinant Mouse Adiponectin, His tag

สินค้าหมด

cyt-435

Recombinant Mouse Adiponectin glycosilated, HEK

สินค้าหมด

cyt-1002

Recombinant Human Adiponectin, Sf9

สินค้าหมด

cyt-233

Recombinant Human Adiponectin Trimeric Form

สินค้าหมด

cyt-764

Recombinant Human Adiponectin glycosilated, HMW Rich

สินค้าหมด

cyt-434

Recombinant Human Adiponectin glycosilated, HEK

สินค้าหมด

cyt-073

Recombinant Human Adiponectin (108-244 a.a.)

สินค้าหมด

cyt-433

Recombinant Human Adiponectin, His tag

สินค้าหมด

cyt-280

Recombinant Human Adiponectin

สินค้าหมด

cyt-024

Human Adiponectin

สินค้าหมด

cyt-976

Recombinant Human Activin A Receptor Type 2A

สินค้าหมด

cyt-920

Recombinant Human Activin A Receptor Type II-Like 1

สินค้าหมด

cyt-1140

Recombinant Human Activin A Receptor Type 1

สินค้าหมด

cyt-058

Recombinant Human Activin-B

สินค้าหมด

cyt-057

Recombinant Human Activin-B Active

สินค้าหมด

cyt-147

Recombinant Rat Activin-A

สินค้าหมด

cyt-146

Recombinant Mouse Activin-A

สินค้าหมด

cyt-052

Recombinant Human Activin-A, Plant

สินค้าหมด

cyt-569

Recombinant Human Activin-A

สินค้าหมด