Haier

HZY-5B

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,300 THB ฿21,300
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HZY-8ZA

ขายแล้ว 0 ชิ้น

62,500 THB ฿62,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HZY-8Z

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,800 THB ฿33,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DW-86W100J

Low Energy ULT Freezer-LED Display

ขายแล้ว 0 ชิ้น

368,800 THB ฿368,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DW-86L419

Low Energy ULT Freezer-LCD Touchscreen

ขายแล้ว 0 ชิ้น

535,000 THB ฿535,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DW-86L579BP

Ultra Low Energy ULT Freezer

ขายแล้ว 0 ชิ้น

716,300 THB ฿716,300
 

 

DW-86L579BPT

Ultra Low Energy ULT Freezer

ขายแล้ว 0 ชิ้น

776,300 THB ฿776,300
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DW-60W138

ขายแล้ว 0 ชิ้น

163,800 THB ฿163,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DW-40L92

-40℃ Biomedical Freezer (Upright)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

110,000 THB ฿110,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DW-30L818BP

-30℃ Biomedical Freezer (Direct Cooling)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

405,000 THB ฿405,000
 

 

DW-30L278

-30℃ Biomedical Freezer (Direct Cooling)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

138,800 THB ฿138,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DW-30L420F

-30℃ Biomedical Freezer (Forced Air Cooling)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

347,500 THB ฿347,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DW-25L92

-25℃ Biomedical Freezer

ขายแล้ว 0 ชิ้น

73,800 THB ฿73,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HXC-149

ขายแล้ว 0 ชิ้น

233,800 THB ฿233,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HLR-118FL

ขายแล้ว 0 ชิ้น

117,500 THB ฿117,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HLR-118SF

ขายแล้ว 0 ชิ้น

83,800 THB ฿83,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HYCD-282

ขายแล้ว 0 ชิ้น

292,500 THB ฿292,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HYC-509T

ขายแล้ว 0 ชิ้น

330,000 THB ฿330,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HYC-509

ขายแล้ว 0 ชิ้น

268,800 THB ฿268,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HYC-290

ขายแล้ว 0 ชิ้น

131,300 THB ฿131,300
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

FB-1000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,030,000 THB ฿5,030,000
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HCB-900V

ขายแล้ว 0 ชิ้น

143,800 THB ฿143,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HR1200-IIA2-N

ขายแล้ว 0 ชิ้น

413,800 THB ฿413,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HR1200-IIA2-X

ขายแล้ว 0 ชิ้น

523,800 THB ฿523,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HR900-IIA2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

381,300 THB ฿381,300
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HR40-IIB2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

447,500 THB ฿447,500
 

 

HR40-IIA2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

298,800 THB ฿298,800
 

 

HFP-80

ขายแล้ว 0 ชิ้น

186,300 THB ฿186,300
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HZS-60

ขายแล้ว 0 ชิ้น

142,500 THB ฿142,500
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

HHS-256

ขายแล้ว 0 ชิ้น

533,800 THB ฿533,800
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้