Food Safety    Lateral Flow Test
 
     ELISA  
     IAC  

 

QC0119

ขายแล้ว 0 ชิ้น

72,390 THB ฿72,390
 

 

QC0147

ขายแล้ว 0 ชิ้น

36,250 THB ฿36,250
 

 

QC0184

ขายแล้ว 0 ชิ้น

36,250 THB ฿36,250
 

 

QC0183

ขายแล้ว 0 ชิ้น

72,390 THB ฿72,390
 

 

QC0082

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,250 THB ฿45,250
 

 

QC0143

ขายแล้ว 0 ชิ้น

36,250 THB ฿36,250
 

 

QC0201

ขายแล้ว 0 ชิ้น

72,390 THB ฿72,390
 

 

QC0243

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,390 THB ฿15,390
 

 

ME03AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,950 THB ฿19,950
 

 

ME01AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,790 THB ฿11,790
 

 

ME04AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,950 THB ฿19,950
 

 

ME06AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,950 THB ฿19,950
 

 

ME05AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,950 THB ฿19,950
 

 

ME09AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME08CER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME08BER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME07CER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME15AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,850 THB ฿20,850
 

 

ME11CER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME10AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME33AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,850 THB ฿20,850
 

 

ME24BER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,890 THB ฿23,890
 

 

ME19AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,150 THB ฿18,150
 

 

ME34AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,050 THB ฿19,050
 

 

ME41AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME38AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,950 THB ฿17,950
 

 

ME35AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,250 THB ฿17,250
 

 

ME60AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME40AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,290 THB ฿16,290
 

 

ME46AER

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21,750 THB ฿21,750
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้