บริการสังเคราะห์ไพรเมอร์ (Primer / Oligo Synthesis) โดย Macrogen
แบบฟอร์มการสั่งสังเคราะห์ไพรเมอร์ DOWNLOAD HERE

บริการหาลำดับ DNA (DNA Sequencing) โดย Macrogen
แบบฟอร์มบริการหาลำดับ DNA DOWNLOAD HERE 


หมายเหตุ 
 รอบการสั่งทุกวันพฤหัสของสัปดาห์
 
ระยะเวลาได้รับสินค้าไม่เกิน 7-14 วันทำการ